Zainteresowanie coachingiem rośnie. Mimo to termin ten ciągle budzi wśród wielu liczne wątpliwości. Postaramy się przybliżyć nieco to zagadnienie. Jakie korzenie ma coaching? Jaką historię? I czym tak naprawdę jest? Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie, jakie...