Coaching

Co to jest coaching?

Coaching jest ustrukturyzowanym procesem  w którym klient uczy się kim tak naprawdę jest i ma możliwość  wglądu w swoje potrzeby. Pozwala zapanować nad swoim życiem prywatnym i zawodowym i  zaplanować swój indywidualny rozwój.

Dzięki procesowi coachingowemu klient ma możliwość spojrzenia na swoje życie z różnych perspektyw, dzięki temu, po raz pierwszy w życiu widzi siebie takiego jakim naprawdę jest.

Często podnosi to jego samoocenę i wiarę we własne możliwości. Coach jest partnerem w tym procesie i jego podstawową rolą jest, aby klient dostrzegł najgłębiej ukryte myśli i potrzeby oraz uruchomił własny potencjał umiejętności.

Jeśli do obranego przez klienta celu brakuje mu jakiś kwalifikacji, treningi indywidualne pozwalają na zaplanowanie efektywnej drogi do ich zdobycia.

 

  Coaching pomaga dotrzeć do podstaw naszego bytu

  Coaching ściąga z nas, po kolei, role jakie w życiu pełnimy

  Coaching pozwala być sobą, w każdym momencie dnia

  Coaching uczy nas, jak być pracownikiem jednocześnie zachowując swoje wartości

  Coaching powoduje że rola matki, ojca jest przemyślana i po jej zakończeniu nie musimy od nowa poszukiwać siebie samego

W trakcie coachingu Klient odkrywa lub  buduje cele życiowe i zawodowe, oraz urealnia i ukierunkowuje  drogę do sukcesów,

Największą wartością coachingu, jest  nabyta w jego trakcie, umiejętność zmiany problemu w cel do osiągnięcia. Sprawność ta zostaje na całe życie i jest nie do przecenienia!

Czym się różni Coaching Kaizen od coachingu?

Definicja filozofii kaizen – „Jakość sprowadza się do stylu życia – niekończącego się procesu ulepszania. Jej podstawową regułą jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć do ustawicznego podnoszenia jakości…” – w przypadku coachingu mówimy o nieustannym podnoszeniu jakości życia!

W trakcie Coachingu Kaizen szczególną uwagę kładziemy na użyteczność procesu coachingowego. Użyteczność mierzoną w kilku aspektach:

1

Z dużą uważnością podchodzimy do tempa procesu poznawczego, coachingowego, dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb.

Pracujemy metodą małych kroków po to, aby ominąć naturalny dla człowieka strach przed zmianami, nawet tymi dobrymi.

2

3

Sprawdzamy czy wprowadzona zmiana jest zadowalająca dla partnera coachingowego, jeśli nie, szukamy innego, korzystniejszego dla niego rozwiązania.

Coaching jest odpowiedzią na pytania:

Po co? Dlaczego? Jak?

Jesteś gotowy na podróż do swoich marzeń?

Skontaktuj się teraz:

Elżbieta Dönmez

tel.: 508 127 555

Marcin Kot

tel.: 600 816 102