Szkolenia

Kluczowym elementem  w każdej firmie jest umiejętność współpracy. Praca pojedynczej osoby nigdy nie będzie tak skuteczna i efektywna jak praca zespołowa.

Na początek uściślijmy, czym różni się zespół od grupy ludzi razem pracujących. Zespół charakteryzuje się pracą nad wspólnym celem. Osiągnięcie tego celu zależy od współpracy wszystkich członków zespołu. W grupie ludzi razem pracujących nie ma zależności pomiędzy indywidualnymi wynikami a realizacją celów firmy.

Przyjrzyjmy się temu dokładniej

 

Czy w Twojej firmie pracownik realizuje tylko swoje cele?

Czy wyniki jego pracy przenoszą się na realne zyski firmy?

A może jednak pracuje zespołowo i aby osiągnąć wyznaczone mu cele potrzebuje dobrej współpracy z innymi pracownikami?

Skoro jego wyniki zależą od dobrej współpracy to czy ona faktycznie jest dobra?

Jak przenosi się to, na zyski firmy?

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że brak umiejętności komunikacji jest podstawowym elementem, nie realizowania założonych celów. Jest również głównym czynnikiem powodującym straty materialne w postaci niedotrzymania terminów, czy złej obsługi klienta, za którym idzie zerwanie współpracy.

To pracownicy nieumiejętnie przekazujący informacje i nie potrafiący współpracować są największym zagrożeniem prawidłowego funkcjonowania firm.

Już lata temu, właściciele prężnie rozwijających się przedsiębiorstw zauważyli, że same umiejętności techniczne pracownika nie wystarczą aby generować dla firmy zyski.

Czerpiąc wiedzę z badań socjologów, wprowadzili system szkoleń tzw. miękkich.

Szkolenia miękkie rozwijają min. poniższe umiejętności:

    zarządzanie sobą w czasie

    radzenie sobie ze stresem

    samomotywację

    inteligencję emocjonalną

    asertywność

    kreatywność

    zdolności perswazyjne, negocjacyjne

    motywowania innych do pracy

    rozwiązywania konfliktów

    autoprezentacji

    delegowania zadań

    pracy zespołowej.

Należy pamiętać że, aby nowe umiejętności można było wykorzystać, należy uczyć ich w formie czynnej. W szkoleniach nazywamy to metodą warsztatową.

Można ją porównać do nauki na symulatorze lotów.

Stwarzamy warunki możliwie najbliższe naturalnym i poprzez doświadczenie sytuacji, stanów emocjonalnych, problemów itp. nabieramy umiejętności zachowania się w sytuacjach najczęściej występujących w pracy.

Efektywność jest naszym priorytetem, szkolenia są prowadzone w szczegółowo skonstruowanym cyklu i umożliwiają nabycie pożądanych umiejętności w systemowym ujęciu.

Szczególną uwagę przykładamy do szkoleń kadry managerskiej.  To umiejętności zarządzania potencjałem ludzkim są niezbędne aby firma, zakład usługowy czy też produkcyjny wyróżnił się na rynku i przynosił wysokie zyski.

Warto zainwestować w sprawdzone w Japonii i Stanach Zjednoczonych szkolenia w Systemie Kaizen.